Arkiv för kategorin ‘Information’

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2017 i Brf Nya Plogen 12, tisdag 22 maj kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107.  OBS! Använd ringklocka/porttelefon. Dagordning: Mötets öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Läs hela inlägget »

Nytt datum för årsmötet; tisdag 22 maj

Hej, Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2017, tisdag 22 maj kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen. Vi återkommer med lokal där mötet äger rum. Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter. Separat kallelse […]

Läs hela inlägget »

Besiktning av fiberinstallation!

Onsdag den 29/11 kl. 11.00 sker en besiktning av arbetena som gjordes i samband med att fiber indragits i våra lägenheter. Är det någon som har något att ta upp som berör arbetet på insidan av lägenheten så vänligen meddela undertecknad. Ni behöver i så fall vara hemma så att besiktningsmannen kan komma in i […]

Läs hela inlägget »

Information om bredband

Vi har kommit överens med Telenor om att inkoppling kommer att ske den 1 december. Enligt Telenor får föreningen informationsmaterial (sk GAN-brev) tillsänt sig ca tre veckor innan om hur var och en går vidare för beställning av router mm. Så snart det kommer oss tillhanda så distribuerar vi ut informationen i era brevinkast. Avgiften […]

Läs hela inlägget »

Tvättstugan avstängd onsdag 21/6 från 11.00 pga städdag

Onsdag 21/6 på förmiddagen utför vår förvaltare städning i fastigheten. Tvättstugan kommer att vara avstängd från kl 11.00 och framåt. OBS! Var och en ska förstås efter avslutad tvättning städa tvättstugan efter sig. Källargångarna kommer att tömmas på det som står utanför förråden. Det är enligt inte tillåtet att ställa saker utanför förråden för förvaring. […]

Läs hela inlägget »

Cykelparkering på gården

Hej! Vi parkerar våra cyklar på vår innergård. Inte på gången mot porten eller mot staketet på framsidan av huset. Det gäller även våra gäster. Tänk också på stöldrisken! Nedan finns anvisat var på gården cyklar ska parkeras. Kan också nämnas att ett nytt cykelställ är beställt som ska placeras på den extra cykelparkeringen.   […]

Läs hela inlägget »

Information från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget)

Nu har alla i huset fått en liten informationsfolder i sin brevlåda från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget) om hur själva installationen går till samt vilka tjänster och paket som kommer finnas tillgängliga. All nödvändig information ska finnas i foldern, men är det några frågor är ni välkomna att maila oss i styrelsen på styrelsen@nyaplogen12.se Vi har […]

Läs hela inlägget »

Mötesprotokoll från årsstämman 26 april

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 26 april. Bra uppslutning och också ett positivt beslut gällande vår fiberanslutning. Ett enhälligt ja från samtliga närvarande och de inkomna röstsedlarna. Styrelsen fortsätter arbetet och förmodad start av projektet blir någon gång efter sommaren som det ser ut nu. Vi återkommer med […]

Läs hela inlägget »

Information om fiberanslutning + årsredovisningen

Inför årsstämman så har vi idag 20 april delat ut information i allas brevlådor om fiberanslutningen med tillhörande röstblankett samt årsredovisningen. Vi passar även på att lägga ut samma information här för den som behöver.   ANSLUTNING TILL FIBER, BRF NYA PLOGEN 12 – STYRELSENS FÖRSLAG Bredband En ej bindande intresseanmälan om anslutning har tidigare […]

Läs hela inlägget »

Välkommen på årsmöte

Hej, Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2016, onsdag 26/4 kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen. Vi återkommer med lokal där mötet äger rum. Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter. Separat kallelse med […]

Läs hela inlägget »