Styrelsen

Här finner du styrelsens medlemmar samt kontaktuppgifter. Du kan alltid kontakta styrelsen via mail på adressen styrelsen@nyaplogen12.se och föreningens valberedning på valberedningen@nyaplogen12.se.

Uppdrag Namn Telefonnummer Övrigt
Ordförande Leif Andersson 070 – 570 33 14 leif.andersson@nyaplogen12.se
Sekreterare Jonas Hellström 070 – 830 86 69 jonas.hellstrom@nyaplogen12.se
Kassör Thomas Hellström 070 – 726 03 24 thomas.hellstrom@nyaplogen12.se
Ledamot Katina Stenström katina.stenstrom@nyaplogen12.se
Suppleant Johnny Aller 070 – 574 59 18 info@allerbyggkonsult.se
Valberedning Anne Forsell 070 – 592 07 11  Sammankallande
Valberedning Pernilla Norin  –  –
       

Kommentarer inaktiverade.