Inlägg märkta ‘cyklar’

Cykelramper

Nyligen har det installerats cykelramper i trapporna från trapphuset ned mot gården för att underlätta transport av cyklar mellan gatan och cykelstallet på gården. Cyklar skall ej låsas fast vid staketet på gatan.

Läs hela inlägget »