Nyhetsbrev mars 2023

AVGIFTSHÖJNING
Med anledning av det rådande konjunkturläget som för alla innebär ökade kostnader så är vi tyvärr tvungna att höja avgiften till föreningen. För vår del beror det på främst på en förväntad kraftigt ökad räntekostnad i samband med omläggningen av föreningens stora lån på 4,8 mkr som sker i april (nuvarande ränta 0,95 %). Förutom detta så har också fjärrvärmekostnaden ökat med 8 % sedan årsskiftet som tidigare meddelats. Dessutom driver Inflationen också upp andra förvaltningskostnader. Styrelsen har beslutat, i samråd med vår ekonomiska förvaltare Mediator, att avgiften kommer att höjas med 10 % from april månad. Det är första gången avgiftshöjning sker i föreningen historia sedan ombildningen 2006.

När det gäller föreningens gemensamma el (trapphus, tvättstuga, källare mm) så finns det sedan 1/1 2022 ett upphandlat elavtal med Bodens Energi. Vi betalar 40 öre/kwh och avtalet gäller tom 30/12 2024. Ökade elkostnader påverkar oss därför inte för tillfället.

SORTERING AV MATAVFALL
Som tidigare meddelats så inför kommunen obligatorisk avfallssortering from 1/1 2023. Vi blev meddelade att en försening har skett men detta ska ske snarast möjligt under våren. Vi tvingas därför modifiera vår sopstation för att det nya mindre kärlet ska passa på ett bra sätt utan att sopor hamnar utanför i sopskåpet. Matavfallet kommer att sorteras i ett fack och vi behåller det andra för andra sopor med förhoppning om att det ska fungera väl. Föreningen får leverans av nytt sopkärl, start-kit innehållande hållare samt avfallspåsar mm för utdelning till medlemmarna. Mer information kommer i samband med att vi genomför förändringen. Läs mer om matavfallssortering på www.svoa.se

Viktigt! Vi behöver vara mycket noga med att sortera sopor enligt de instruktioner som ges. Kastas sopor på ett felaktigt sätt så töms inte sopskåpet med allt vad det innebär! Vi tar också tillfället i akt att påminna om att ni alltid använder den kommunala sopstationen på Bjurholmsgatan (på andra sidan parken) för därför avsedd hantering av kartonger, plast, tidningar, metall och glas.

I föreningens grovsoprum (där vi betalar för tömningen) är det inte tillåtet att slänga ovan nämnda saker. Ej heller färgburkar, lösningsmedel, byggmaterial och väldigt tunga och stora saker. I samband med in- och utträde i föreningen är det inte tillåtet att där slänga t ex möbler mm otympliga saker. Elsopor sorteras separat i det mindre kärlet till höger. Felaktiga saker som slängs i grovsoprummet töms inte av vår leverantör utan får forslas bort separat på föreningens bekostnad!

ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte är bestämt till torsdag den 25 maj kl. 18.00 så boka in kvällen! Kallelse och handlingar kommer enligt vad som sägs i stadgarna.

STORT TACK!
Vi vill gärna rikta ett tack till er för att ni håller dörren till innergården stängd samt också svängdörrarna i porten stängda, det bidrar till lägre uppvärmningskostnader!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.