Arkiv för kategorin ‘Information’

Nyhetsbrev december 2018

Under året har vi fått flera nya tillskott till vår förening. Vi önskar er hjärtligt välkomna in som medlemmar i vår förening. Vi tänkte även så här innan jul informera om det senaste samt påminna om några saker som är viktiga i vintriga juletider. TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSENDet är mysigt med levande […]

Läs hela inlägget »

Våra nya stadgar är nu godkända

De nya stadgarna som vi gemensamt har röstat fram har nu blivit godkända hos Bolagsverket och träder därmed i kraft i föreningen från och med 17 december 2018. Här finns stadgarna samt beskedet från Bolagsverket att läsa:

Läs hela inlägget »

Protokoll från extrastämma 24 september

Här finns protokollet från extrastämman i trapphuset den 24 september 2018, i PDF-form att ta del av: Extra_Arsstamma_protokoll_180924

Läs hela inlägget »

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 22 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 22 maj. Tyvärr saknades 5 röster av 30 för att rösta igenom nya stadgar för föreningen, därav behöver vi genomföra en extra föreningsstämma, mer information kommer angående detta. Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201805 Årsredovisningen för 2017 finner ni här: Årsredovisning_2017

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2017 i Brf Nya Plogen 12, tisdag 22 maj kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107.  OBS! Använd ringklocka/porttelefon. Dagordning: Mötets öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Läs hela inlägget »

Nytt datum för årsmötet; tisdag 22 maj

Hej, Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2017, tisdag 22 maj kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen. Vi återkommer med lokal där mötet äger rum. Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter. Separat kallelse […]

Läs hela inlägget »

Besiktning av fiberinstallation!

Onsdag den 29/11 kl. 11.00 sker en besiktning av arbetena som gjordes i samband med att fiber indragits i våra lägenheter. Är det någon som har något att ta upp som berör arbetet på insidan av lägenheten så vänligen meddela undertecknad. Ni behöver i så fall vara hemma så att besiktningsmannen kan komma in i […]

Läs hela inlägget »

Information om bredband

Vi har kommit överens med Telenor om att inkoppling kommer att ske den 1 december. Enligt Telenor får föreningen informationsmaterial (sk GAN-brev) tillsänt sig ca tre veckor innan om hur var och en går vidare för beställning av router mm. Så snart det kommer oss tillhanda så distribuerar vi ut informationen i era brevinkast. Avgiften […]

Läs hela inlägget »

Tvättstugan avstängd onsdag 21/6 från 11.00 pga städdag

Onsdag 21/6 på förmiddagen utför vår förvaltare städning i fastigheten. Tvättstugan kommer att vara avstängd från kl 11.00 och framåt. OBS! Var och en ska förstås efter avslutad tvättning städa tvättstugan efter sig. Källargångarna kommer att tömmas på det som står utanför förråden. Det är enligt inte tillåtet att ställa saker utanför förråden för förvaring. […]

Läs hela inlägget »

Cykelparkering på gården

Hej! Vi parkerar våra cyklar på vår innergård. Inte på gången mot porten eller mot staketet på framsidan av huset. Det gäller även våra gäster. Tänk också på stöldrisken! Nedan finns anvisat var på gården cyklar ska parkeras. Kan också nämnas att ett nytt cykelställ är beställt som ska placeras på den extra cykelparkeringen.   […]

Läs hela inlägget »