Välkommen till årsstämma

Hej,

föreningen kommer att hålla årsstämma för verksamhetsåret 2018, torsdagen 9 maj kl. 19.00 och vi ber er därför redan nu boka in kvällen. Mötet kommer som vanligt äga rum i simklubben Neptuns klubblokal på Götgatan 107.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast och läggs ut på hemsidan samt anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 maj för att de skall behandlas på mötet. Mejla på: styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4 tr.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Hjärtligt välkomna!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.