Rensning i källargångarna 20 mars

Det har samlats mycket saker/skräp i våra källargångar som enligt brandmyndigheternas bestämmelser inte får finnas där. Ni som har saker utanför förråden ombedes att se till så att det forslas bort snarast.

Den 20 mars kommer det som finns i källargångarna att forslas bort av vår förvaltare. Detta sker på föreningens bekostnad vilket tyvärr innebär att alla  får vara med och betala. OBS! Det är inte tillåtet att ”ta tillfället i akt” att plocka med ytterligare skräp som ska kastas.

Passar på att påminna om vårt grovsoprum där mindre skräp kan kastas i avsedda kärl. Sortera glödlampor och elsopor i kärl avsedda för detta. Illaluktande sopor, byggmaterial, färg, kemikalier räknas inte som grovsopor och detta måste forslas bort på egen hand. 

Använd i möjligaste mån anläggningen på Bjurholmsgatan (mitt över parken) för saker som kan kastas där.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.