Nyhetsbrev mars 2021

BYTE AV PORTKOD
En av våra medlemmar påpekade nyligen för styrelsen att en obehörig person ryckte i vederbörandes handtag till lägenheten. Vid omedelbar kontroll genom kikhålet i dörren så gjordes det även på ett par närliggande dörrar. Vi uppmanar er därför att för säkerhets skull ha era dörrar låsta även när ni är hemma. Se till att portdörren alltid går i lås och tänk på att inte släppa in obehöriga i vår fastighet. Fråga okända vem de ska besöka.(Vissa kan utge sig för att vara t ex hantverkare men har tyvärr andra syften).

På förekommen anledning så kommer vi att byta portkod, som kommer att gälla från och med torsdag den 11 mars. Information om portkod delas ut separat i brevinkasten.

ÅRSMÖTE
Ber er att boka in datum för föreningens årsmöte. Det äger rum torsdagen den 3 juni kl. 18.00 på vår innergård. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att distribueras ut till er innan mötet enligt våra stadgar. Handlingarna kommer också att läggas ut på föreningens hemsida www.nyaplogen12.se

Nu ser vi fram emot våren och förhoppningsvis bättre tider!

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.