Nyhetsbrev oktober/november 2021

Föreningen har pga pandemin tvingats skjuta på visst underhåll som kräver tillträde till lägenheterna. Det gäller spolning av fastighetens avloppsstammar, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och radonmätning. Åtgärderna ska genomföras inom kort vilket kräver tillträde till lägenheterna.


Stamspolning 15–17 november
Gäller lägenheternas samtliga stammar som högtrycksspolas; dvs toalett, dusch- och köksavlopp. Arbetet kommer att på börjas kl 08.00 och ske under dagen. Vilken dag som gäller just dina avloppsstammar kommer att meddelas när avisering sker senare, preliminärt i veckan före.

OVK 23 november
Ventilationen i lägenheterna är sammanhängande för kök och badrum. Kontrollen avser att mäta luftflödena så att lägenheterna har godkänd ventilation.

Radonmätning
Denna åtgärd ska genomföras under perioden november–mars och pågå under två månader. Det ska utföras i en lägenhet per våningsplan och kräver således inta allas medverkan. Styrelsen kontaktar vederbörande där en ”mätpuck” för detta ändamål ska placeras.

Energideklaration
Detta ska göras enligt lag (likaså som med OVK och radonmätning). Det kräver inte mer medverkan från er än att man behöver uppgifter från protokollet efter OVK:n.

Vi ber er reservera dessa datum i er kalender.
Det är mycket viktigt att våra anlitade firmor får tillträde till samtliga lägenheter dessa datum. Om man inte kan vara hemma under dagen så lämnas nycklar på morgonen enligt den avisering som kommer att göras. Kan man inte närvara och inte vill lämna ifrån sig nycklar till firmorna så är det lämpligt att be en granne hjälpa till eller meddela oss i styrelsen så ska vi vara behjälpliga i möjligaste mån.

Om tillträde inte ges de aktuella datumen så måste ny tid bokas och den merkostnad som då uppstår får respektive lägenhetsinnehavare ta.

Det är alltså mycket viktigt att vi på ett smidigt sätt kan utföra åtgärderna på de aktuella datumen. Vi förväntar oss att ni är behjälpliga. Övrig information om vad som krävs kommer att meddelas senare.

Arbetet som ska utföras gäller även de som hyr ut i andra hand. Om överlåtelser sker runt dessa datum så vänligen meddela de nya som ska flytta in.

Vid eventuella frågor kontakta: leif.andersson@nyaplogen12.se , 070-570 33 14.

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.