Viktigt – Ventilationsarbeten efter OVK-besiktning!

Efter OVK-kontrollen så visade det sig att de flesta lägenheterna är i behov av åtgärder för att, enligt lag, alla lägenheter ska ha uppmätta mätvärden för godkänd ventilation. En god ventilationen är viktig, inte bara för inomhusmiljön, utan även för att motverka så att inte fuktskador uppstår. 

För att få bästa möjliga samordning och hålla ner kostnader så har styrelsen gjort en upphandling av leverantör när det gäller service och rengöring av fläktar och kanaler. Arbetet kommer att utföras av Gunnar Hoffman, CBB Fastighetsteknik AB.

Arbetet kommer att ske i etapper och vi börjar med de lägenheter där OVK-besiktning har kunnat genomföras och där fläkt och ventil varit åtkomlig för inspektion. De lägenheter som är ombyggda och fläkten ej varit åtkomlig för inspektion mm kommer vi att återkomma till för utredning och ta i en andra etapp.

Enligt våra stadgar så ankommer det på föreningen att ansvara för rengöring av kanalerna och medlemmen ansvarar för fläkten. Våra Essventaggregat är installerade 2001-02 och är i stort behov av rengöring och service där lager och kondensator behöver bytas ut. 

Kostnaden per lägenhet i etapp 1 uppgår till 1.850:- exkl moms i vilket följande ingår;
Rengöring av ventilation (kanal/ventil) från bad/dusch (vägg i vägg kök) till Essventaggregat i kök. Rengöring av ventilation i kök (avluften). Rengöring av aggregathus samt turbinhjul tillhörande Essventaggregat. Byte av lager samt kondensator. Injustering av flöden enligt projekterat, dusch 15L/s kök grund 10L/s. Bilersättning ingår.
Av kostnaden ovan avgår 550:- exkl moms vilket utgör rengöring av kanaler. 

CBB fakturerar föreningen för utfört arbete och varje medlem debiteras 1.300:- exkl moms via föreningen. Visar det sig att något ytterligare än ovanstående behöver utföras så meddelas det lägenhetsinnehavaren för godkännande av kostnad och åtgärd senare. 

Arbetena kommer att utföras under tisdagar till torsdagar. Avisering sker via lapp i brevinkastet med besked om vilken dag som din lägenhet kommer besökas. Ingen tidsbokning kan ske. Är man inte hemma så måste nyckel lämnas enligt vad som står i aviseringen. Om tillträde till lägenheten inte ges enligt vad som aviserats så debiteras arbetskostnad och arbetet utförs senare mot tillkommande kostnad enl löpande räkning.

Start etapp 1 sker tisdag 22/2, avisering görs vartefter med ca en veckas framförhållning. Etapp 2 aviseras senare med ca en veckas framförhållning. 

Vi uppmanar alla att se till att vår entreprenör kan få tillträde enligt vad som planeras. Tidpunkt behöver ni bekräfta enligt utdelad aviseringslapp så att tillträde kan ske. 

Vid frågor kontakta snarast leif.andersson@nyaplogen12.se eller på 070-570 33 14.

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Nya Plogen 12

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan lämna en kommentar eller en trackback från din egen sida.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.