Arkiv för kategorin ‘ÅRSMÖTE’

Protokoll från extrastämma 24 september

Här finns protokollet från extrastämman i trapphuset den 24 september 2018, i PDF-form att ta del av: Extra_Arsstamma_protokoll_180924

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2016. DATUM: ONSDAG 26 APRIL TID: KL.19.00 PLATS: GÖTGATAN 107, I SIMKLUBBEN NEPTUNS KLUBBLOKAL. OBS! ANVÄND RINGKLOCKA/PORTTELEFON. DAGORDNING 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare 6. Fråga […]

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2015. DATUM: MÅNDAG 18 APRIL TID: KL.19.00 PLATS: GÖTGATAN 107, I SIMKLUBBEN NEPTUNS KLUBBLOKAL. OBS! ANVÄND RINGKLOCKA/PORTTELEFON. DAGORDNING 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga […]

Läs hela inlägget »

Årsmöte + årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 – BRF Nya Plogen 12 årsredovisning 2014 Protokoll årsmöte 2015-04-28_NyaPlogen12 – BRF Nya Plogen 12 protokoll från årsmöte

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2014 Datum: tisdag 28 april Tid: kl.19.00 Plats: Götgatan 107, i simklubben Neptuns klubblokal. OBS! Använd ringklocka/porttelefon. Varför ska du komma på mötet? Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag […]

Läs hela inlägget »