Arkiv för kategorin ‘Information’

Nyhetsbrev juni 2020

Hej! Hoppas att ni alla mår bra och haft en skön midsommar! ÅrsmötetTack för senast alla ni som hade möjlighet att medverka på årsmötet. Totalt 16 personer närvarade och det var roligt att så många hade möjlighet att komma under rådande omständigheter med Corona. Vi hade tur med vädret vilket gjorde att det fungerade bra ute på […]

Läs hela inlägget »

Välkommen till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Du hälsas härmed välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2019 i Brf Nya Plogen 12. Tisdag 9 juni kl. 19.00, på vår utegård.Vi har simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107, bokad i händelse av dåligt väder. (Använd ringklocka/porttelefon). Byte till lokalen meddelas på anslagstavlan senast på mötesdagen. Årsredovisningen finns här: Årsredovisning 2019Medtag gärna årsredovisning och dagordning till mötet. […]

Läs hela inlägget »

Årsmötet flyttas!

Hej, Hoppas att ni alla mår bra under de mycket speciella omständigheter som råder! Styrelsen har på förekommen anledning beslutat att flytta fram föreningens årsmöte från 21/4. Nytt datum är tisdag 9 juni kl. 19.00. Vi ber er vänligen att boka in kvällen. Kallelse med dagordning och årsredovisning skickas ut innan mötet enligt stadgarna. Årsredovisningen finns […]

Läs hela inlägget »

Årsmöte 21 april

Vi kan också meddela att föreningens årsmöte äger rum tisdagen 21 april kl. 19.00. Kallelse och handlingar kommer framöver.

Läs hela inlägget »

Rensning i källargångarna 20 mars

Det har samlats mycket saker/skräp i våra källargångar som enligt brandmyndigheternas bestämmelser inte får finnas där. Ni som har saker utanför förråden ombedes att se till så att det forslas bort snarast. Den 20 mars kommer det som finns i källargångarna att forslas bort av vår förvaltare. Detta sker på föreningens bekostnad vilket tyvärr innebär att […]

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev december 2019

Under året har vi fått flera nya medlemmar till vår förening. Vi önskar erhjärtligt välkomna. Vi tänkte även så här innan jul informera om det senaste samt påminna om några saker som är viktiga i vintriga juletider. CYKELRENSNINGEN DEL 2Föreningen har nu flyttat de cyklar som har plastbanden kvar på sig till anvisad plats på […]

Läs hela inlägget »

Cykelrensning!

Mellan 1 oktober och 15 oktober kommer föreningen att påbörja en rensning av cyklar som inte används aktivt från innergården. Föreningen kommer märka alla cyklar baktill med ett röd-vitt plastband. Ta bort plastbandet från din cykel, innan 15 oktober, om du vill behålla din cykel. De cyklar som har plastbandet kvar kommer att plockas bort […]

Läs hela inlägget »

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 9 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 9 maj. I år hade vi en bra närvaro från våra medlemmar och dessutom bra visat engagemang i flera frågor. Vi hoppas på fler liknande årsstämmor framöver! Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201905Årsredovisningen för 2018 finner ni här: Årsredovisning_2018

Läs hela inlägget »

Årsredovisning för 2018

Här finner ni årsredovisningen för vårt 2018.

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du hälsas härmed välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Brf Nya Plogen 12 torsdag 9 maj kl. 19.00i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107. OBS! Använd ringklocka/porttelefon. Dagordning: Mötets öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Läs hela inlägget »