Arkiv för kategorin ‘Information’

Cykelrensning!

Mellan 1 oktober och 15 oktober kommer föreningen att påbörja en rensning av cyklar som inte används aktivt från innergården. Föreningen kommer märka alla cyklar baktill med ett röd-vitt plastband. Ta bort plastbandet från din cykel, innan 15 oktober, om du vill behålla din cykel. De cyklar som har plastbandet kvar kommer att plockas bort […]

Läs hela inlägget »

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 9 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 9 maj. I år hade vi en bra närvaro från våra medlemmar och dessutom bra visat engagemang i flera frågor. Vi hoppas på fler liknande årsstämmor framöver! Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201905Årsredovisningen för 2018 finner ni här: Årsredovisning_2018

Läs hela inlägget »

Årsredovisning för 2018

Här finner ni årsredovisningen för vårt 2018.

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du hälsas härmed välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2018 i Brf Nya Plogen 12 torsdag 9 maj kl. 19.00i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107. OBS! Använd ringklocka/porttelefon. Dagordning: Mötets öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Läs hela inlägget »

Välkommen till årsstämma

Hej, föreningen kommer att hålla årsstämma för verksamhetsåret 2018, torsdagen 9 maj kl. 19.00 och vi ber er därför redan nu boka in kvällen. Mötet kommer som vanligt äga rum i simklubben Neptuns klubblokal på Götgatan 107. Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast och läggs ut på hemsidan samt anslås på tavlan i […]

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev december 2018

Under året har vi fått flera nya tillskott till vår förening. Vi önskar er hjärtligt välkomna in som medlemmar i vår förening. Vi tänkte även så här innan jul informera om det senaste samt påminna om några saker som är viktiga i vintriga juletider. TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSENDet är mysigt med levande […]

Läs hela inlägget »

Våra nya stadgar är nu godkända

De nya stadgarna som vi gemensamt har röstat fram har nu blivit godkända hos Bolagsverket och träder därmed i kraft i föreningen från och med 17 december 2018. Här finns stadgarna samt beskedet från Bolagsverket att läsa:

Läs hela inlägget »

Protokoll från extrastämma 24 september

Här finns protokollet från extrastämman i trapphuset den 24 september 2018, i PDF-form att ta del av: Extra_Arsstamma_protokoll_180924

Läs hela inlägget »

Mötesprotokoll och Årsredovisning från årsstämman 22 maj

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 22 maj. Tyvärr saknades 5 röster av 30 för att rösta igenom nya stadgar för föreningen, därav behöver vi genomföra en extra föreningsstämma, mer information kommer angående detta. Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201805 Årsredovisningen för 2017 finner ni här: Årsredovisning_2017

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsmöte Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2017 i Brf Nya Plogen 12, tisdag 22 maj kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107.  OBS! Använd ringklocka/porttelefon. Dagordning: Mötets öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Läs hela inlägget »