De senaste inläggen

Nyhetsbrev mars 2015

Nyhetsbrev från styrelsen finns att läsa här: Nyhetsbrev NyaPlogen12_mars2015

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2014

Datum: tisdag 28 april
Tid: kl.19.00
Plats: Götgatan 107, i simklubben Neptuns klubblokal.
OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Varför ska du komma på mötet?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Kallelsen finns att läsa i sin helhet här: Kallelse till årsstämma 28april2015_BrfNyaPlogen12

Cykelrensning

Cykelrensning

Cyklarna som varit omärkta och därför rensats ut under sommaren kommer att stå kvar i ett hörn av gården till och med den 15 september 2014. Därefter kommer samtliga kvarvarande omärkta cyklar/mopeder att forslas bort för gott.

Tänk på att cyklar endast får parkeras på innergården i avsett ställ och om det är fullt där till höger vis sidan av stället.

Läs mer här: Styrelsen informerar om cyklar på gården augusti 2014

Nyhetsbrev juni 2014

Här kommer nyhetsbrevet från styrelsen för juni, 2014. Nyhetsbrev NyaPlogen12 juni2014

Kallelse till extra stämma

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra stämma i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 tisdag 17 juni kl. 19:00 på föreningens utegård. På årsmötet i april så genomfördes omröstning för förslaget att ändra föreningens stadgar med anledning av eventuell lagändring om andrahandsupplåtelse. Lagändringen är nu antagen och gäller från den 1 juli 2014.

Styrelsens förslag om stadgeändring (bifogas) godkändes av medlemmarna på årsmötet med bred majoritet. För ändring av föreningens stadgar krävs att extrastämma hålls och att en ytterligare omröstning i frågan genomförs.

(mer…)

Mötesprotokoll från årsmötet 2014

Nu finns mötesprotokollet för årsstämman för räkenskapsåret 2013 att ladda hem från hemsidan, vi har även lagt upp årsredovisningen.

Kallelse till årsmöte

Du kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2013 i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12, tisdag 29 april kl. 19.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107. OBS! Använd ringklocka/porttelefon. Läs mer nedan för dagordning.

(mer…)

Uppdaterade ordningsregler

Styrelsen har uppdaterat föreningens sida för information och ordningsregler, du finner dem på sidan för Information & regler.

Källarförråd och gångar kommer att tömmas

Vi har plomberat förråd i källaren som vi inte vet vem som förfogar över. Förråden kommer att tömmas om 3 månader, den 2:a juli 2014, och innehållet kommer då att kastas. Styrelsen kommer även att låta forsla bort allt som inte är inlåst i ett förråd. Bortforsling av det som står i gångarna kommer ske eftersom det utgör en säkerhetsrisk och hindrar framkomligheten. Vid en eventuell brand kan detta framkalla livsfara.

Se det kompletta informationsbladet här, Information om tömning av förråd.

Fönsterrenovering i april 2014

Styrelsen har i enlighet med tidigare årsmötesbeslut upphandlat fönsterrenovering för de lägenheter som ligger ut mot gatan där behovet är mycket stort. Renoveringen är obligatorisk om omfattar ytterbåge, utvändig karm och tätningslister vilket bekostas av föreningen. För de som samtidigt vill ha innerbåge, fönsterbräda och nisch renoverade finns möjlighet att mot egen betalning beställa detta (ROT-avdrag gäller). Pris- och beställningslista distribueras i samband med övrig information.

(mer…)