De senaste inläggen

Information från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget)

Nu har alla i huset fått en liten informationsfolder i sin brevlåda från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget) om hur själva installationen går till samt vilka tjänster och paket som kommer finnas tillgängliga. All nödvändig information ska finnas i foldern, men är det några frågor är ni välkomna att maila oss i styrelsen på styrelsen@nyaplogen12.se

Vi har alltså nu tecknat själva avtalet gällande fiber med Telenor och nästa steg är att bestämma själva planen för själva installationen. Vi kommer då bestämma en dag då installationen kommer att ske, det är endast då vi och Telenor behöver ha tillgång till alla lägenheter och lokaler i huset. Efter färdig installation är det upp till var och en avgöra om man vill addera TV och telefoni utöver den gemensamma fibern vi drar in.

Här finns även foldern att ladda hem digitalt:
Information Bredbandsbolaget (PDF 24,6 Mb)

Mötesprotokoll från årsstämman 26 april

Tack till alla som närvarade på årsstämman i SK Neptuns lokaler den 26 april. Bra uppslutning och också ett positivt beslut gällande vår fiberanslutning. Ett enhälligt ja från samtliga närvarande och de inkomna röstsedlarna. Styrelsen fortsätter arbetet och förmodad start av projektet blir någon gång efter sommaren som det ser ut nu. Vi återkommer med mer information löpande.

Här finner ni protokollet från årets stämma: Årsstämma_protokoll_201704

Protokoll från tidigare årsstämmor finner ni här.

Information om fiberanslutning + årsredovisningen

Inför årsstämman så har vi idag 20 april delat ut information i allas brevlådor om fiberanslutningen med tillhörande röstblankett samt årsredovisningen. Vi passar även på att lägga ut samma information här för den som behöver.

 

ANSLUTNING TILL FIBER, BRF NYA PLOGEN 12 – STYRELSENS FÖRSLAG
Bredband
En ej bindande intresseanmälan om anslutning har tidigare genomförts där samtliga 29 medlemmar visat sig positiva. Jacob Siverskog har haft styrelsens uppdrag att inhämta olika offerter och vi har valt Bredbandsbolaget. Det erbjudande som föreningen ska ta ställning till på årsmötet är således en gruppanslutning till Bredbandsbolaget Det går ut på att alla ansluter sig under en viss tid för att på så sätt få ner månadsavgiften per abonnemang.
    
För detta behövs ett nytt nätverk i fastigheten som operatören, Bredbandsbolaget, tillhandahåller och installerar utan avgift vid gruppanslutning. För vår del handlar det om att binda upp sig på fem år. Observera att det inte är en personlig bindning utan det är föreningen som binder upp sig. Avgiften för abonnemanget hamnar sedan på månadsavgiftsfakturan som egen post – ej att blanda ihop med avgiftshöjning. Då fem år har gått övergår nätet i föreningens ägo och vi får göra vad vi vill med det, byta operatör, förhandla om avtalet etc. Då finns det säkert stora möjligheter att få ned priset ytterligare.
  
För varje lägenhet handlar det om en månadskostnad på 165 kr/månad att jämföra med Comhems billigaste erbjudande som idag ligger på 349 kr/månad. Vidare är det ett snabbare och bättre abonnemang för dessa 165 kr – 250/100 MBit jämfört med 50/100 Mbit för Comhem. Dessutom handlar det om en modernare teknik (fiber) jämfört med det åttiotalsnät Comhem använder. Jämfört med Comhem blir det mindre än halva priset – och det för en bättre tjänst. På ett år blir besparingen 2.208 kr.

TV
Vi vet inte hur många medlemmar som idag har separata TV-abonnemang via Comhem, alla har tillgång till basutbudet via föreningen. Vi har tänkt oss ha kvar Comhem för att underlätta övergången, men om intresset visar sig vara stort för att inkludera även TV från Bredbandsbolaget så har de flera alternativ: antingen gruppanslutning eller individuella avtal, samt tillval av olika kanalpaket. Jämför gärna de olika utbuden via Bredbandsbolagets och Comhems hemsidor. Styrelsen avser, om stämman så vill, arbeta vidare med TV-frågan. Beslut om anslutning till fiber sker genom omröstning under punkt 17 på dagordningen. För att anslutning skall ske krävs enkel majoritet, dvs att majoriteten av föreningens på mötet närvarande medlemmar röstar för förslaget. Varje hushåll har en röst även om man äger lägenheten med annan person. Röstning kan också ske genom att fylla i och underteckna blanketten nedan. Lämnas i Leif Anderssons brevinkast, 4tr, senast på dag för årsmötet, onsdag 26/4 kl. 16.00 eller lämnas på mötet via granne.

 

BRF NYA PLOGEN 12 ÅRSREDOVISNING 2016
Årsredovisning_2016

 

Kallelse till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2016.

DATUM: ONSDAG 26 APRIL

TID: KL.19.00
PLATS: GÖTGATAN 107, I SIMKLUBBEN NEPTUNS KLUBBLOKAL.
OBS! ANVÄND RINGKLOCKA/PORTTELEFON.

DAGORDNING
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt
av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutning

Årsredovisning samt information om fiber kommer att distribueras i medlemmarnas brevinkast några dagar innan mötet. Ytterligare information om fiber och omröstning sker under punkt 17.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Välkommen på årsmöte

Hej,

Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2016,
onsdag 26/4 kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen.

Vi återkommer med lokal där mötet äger rum. Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast, läggs ut på hemsidan och anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

På mötet kommer vi att redogöra för arbetet med att dra in fiber till lägenheterna enligt tidigare gjord intresseanmälan (ej bindande) där samtliga 29 medlemmar ställt sig positiva. Omröstning kommer att ske på årsmötet. Information/offert från vald leverantör kommer till er i samband med kallelsen.

Eventuella motioner/ärenden skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 3 april för att de skall behandlas på mötet. Mejla på styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4tr.

Har ni frågor är ni givetvis alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen.

Hjärtligt välkomna!

Nyhetsbrev December 2016

ska%cc%88rmavbild-2016-12-20-kl-09-44-40

Under året har vi fått flera nya tillskott till vår förening. Vi önskar er hjärtligt välkomna in som medlemmar i vår förening. Vi tänkte även så här innan jul påminna om några saker som är viktiga i vintriga juletider.

TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus men glöm inte släcka dem när du går ut eller till sängs.
Kontrollera också att din brandvarnare fungerar som den ska. Samtliga lägenheter
ska ha en fungerande brandvarnare. Om du inte har någon meddela styrelsen snarast
så skaffar vi en till dig.

GLÖM INTE SKOTTA BALKONGEN
Vi påminner er om att skotta av era balkonger om det kommer snö, så att tyngden minskar. Har man balkong så är det eget ansvar som gäller.

HÅLL DÖRRARNA STÄNGDA
Dörren mot gatan samt dörren mot gården ska hållas stängda under den kalla årstiden. Dels för att minska värmespillet men också för att inte låta obehöriga ta sig in i fastigheten.

MÄRKTA VRAK LEVER FARLIGT
Det finns några cyklar som mer eller mindre vi omnämner som ”vrak”, som blivit märkta för att ej bli flyttade från cykelstället. Dessa cyklar kommer också att flyttas till den angivna platsen, då de ej används och icke ska vara placerade i cykelstället.

GROVSOPRUMMETS A OCH O
I vårt grovsoprum sorterar vi våra grovsopor (ej byggavfall, färg och kemikalier) i kärlen efter anvisningarna. Ett kärl är endast avsett för elskrot! Taänka på att dela upp och stuva ner skräp så gott det går. Använd i första hand återvinningsstationen på Bjurholmsgatan om ni har möjlighet.

TVÄTTA MED GLÄDJE
Vänligen följ anvisningarna om tvätt-regler och städning i tvättstugan. Det är ju alltid mycket härligare att få börja sin tvättid med en fin tvättstuga

TILLSAMMANS!
Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten tillsammans. Låt oss därför gemensamt hjälpas åt att hålla ordning och se om vårt hus på bästa sätt.

Cykelrensning

cykel
Vecka 42 (17– 23 oktober) kommer föreningen att genomföra en rensning av cyklar på gården.

Alla cyklar måste märkas tydligt med namn och lägenhetsnummer på cykeln innan 23 oktober. De cyklar som inte är märkta kommer att plockas bort till ett hörn av innergården.

Cyklar som används aktivt skall stå i cykelstället på gården, finns det ej plats i cykelstället finns det extra cykelparkering till höger om stället. Inga cyklar ska parkeras på framsidan av huset mot räcket. Övriga cyklar som ej används aktivt ska förvaras i lägenhetens källarförråd.

Omhändertagna cyklar kommer att förvaras i 3 månader sedan kommer de att skänkas bort till välgörande ändamål eller kastas.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen på: styrelsen@nyaplogen12.se

Spara

Protokoll från årsmöte + Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015
Protokoll årsmöte 2016-04-28
Bilaga årsmöte 2016-04-28

Kallelse till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2015.

DATUM: MÅNDAG 18 APRIL
TID: KL.19.00
PLATS: GÖTGATAN 107, I SIMKLUBBEN NEPTUNS KLUBBLOKAL.
OBS! ANVÄND RINGKLOCKA/PORTTELEFON.

DAGORDNING
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutning

Årsredovisningen kommer att distribueras i medlemmarnas brevinkast ett par dagar innan mötet.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Tvättstugan Stängd 16/3

Onsdag 16/3 kommer våra nya tvättmaskiner att installeras och tvättstugan kommer att rengöras☺.
Tvättstugan är då stängd kl. 08.00–17.00.

Innan ni sedan tvättar, läs först beskrivningen för rätt hantering av maskinerna, så att de inte går sönder.

Vi påminner dig också om att alltid:
städa tvättstugan efter dig
parkera tvättlåsen på avsedd plats om du inte bokat ny tid

Vänliga hälsningar!
Styrelsen