Inlägg märkta ‘trapphuset’

Golvet i trapphuset (uppdaterat)

Måndagen den 23/7 kommer personal från Ångtvättbilen hit för att rengöra och polera upp golv och trappor i trapphuset. Arbetet tar några dagar och vi ber er som har mattor utanför dörren att ta bort dessa innan. Updatering: På grund av försening i arbetet av WMP balkong så kommer trapphusets rengöring att påbörjas först 13/8.

Läs hela inlägget »

Sommarstädning (uppdaterad)

Inför sommaren har vi ett flertal aktiviteter på gång som styrelsen vill göra era uppmärksamma på förutom den OVK-besiktning torsdagen den 19/5 som tidigare utlysts här på hemsidan. Torsdag 26/5: Städning av källargångar samt gården. Allt som står i källargångarna kommer att slängas. Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna. Omärkta cyklar kommer att […]

Läs hela inlägget »