Inlägg märkta ‘källaren’

Källarförråd och gångar kommer att tömmas

Vi har plomberat förråd i källaren som vi inte vet vem som förfogar över. Förråden kommer att tömmas om 3 månader, den 2:a juli 2014, och innehållet kommer då att kastas. Styrelsen kommer även att låta forsla bort allt som inte är inlåst i ett förråd. Bortforsling av det som står i gångarna kommer ske eftersom det utgör en säkerhetsrisk […]

Läs hela inlägget »

Sommarstädning (uppdaterad)

Inför sommaren har vi ett flertal aktiviteter på gång som styrelsen vill göra era uppmärksamma på förutom den OVK-besiktning torsdagen den 19/5 som tidigare utlysts här på hemsidan. Torsdag 26/5: Städning av källargångar samt gården. Allt som står i källargångarna kommer att slängas. Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna. Omärkta cyklar kommer att […]

Läs hela inlägget »

Vattenläcka i källaren

I samband med elementarbete i en lägenhet så uppstod en vattenläcka i källaren, i samma utrymme där elmätarna finns. Byggfirman Allteriör som anlitats för arbetet har tagit på sig att åtgärda detta och har haft en avfuktare placerad i utrymmet. Föremål som blivit skadade av vattnet skall sparas och kunna visas upp för att ersättning […]

Läs hela inlägget »