Inlägg märkta ‘gården’

Sommarstädning (uppdaterad)

Inför sommaren har vi ett flertal aktiviteter på gång som styrelsen vill göra era uppmärksamma på förutom den OVK-besiktning torsdagen den 19/5 som tidigare utlysts här på hemsidan. Torsdag 26/5: Städning av källargångar samt gården. Allt som står i källargångarna kommer att slängas. Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna. Omärkta cyklar kommer att […]

Läs hela inlägget »