De senaste inläggen

Protokoll från årsmöte + Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015
Protokoll årsmöte 2016-04-28
Bilaga årsmöte 2016-04-28

Kallelse till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2015.

DATUM: MÅNDAG 18 APRIL
TID: KL.19.00
PLATS: GÖTGATAN 107, I SIMKLUBBEN NEPTUNS KLUBBLOKAL.
OBS! ANVÄND RINGKLOCKA/PORTTELEFON.

DAGORDNING
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutning

Årsredovisningen kommer att distribueras i medlemmarnas brevinkast ett par dagar innan mötet.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Tvättstugan Stängd 16/3

Onsdag 16/3 kommer våra nya tvättmaskiner att installeras och tvättstugan kommer att rengöras☺.
Tvättstugan är då stängd kl. 08.00–17.00.

Innan ni sedan tvättar, läs först beskrivningen för rätt hantering av maskinerna, så att de inte går sönder.

Vi påminner dig också om att alltid:
städa tvättstugan efter dig
parkera tvättlåsen på avsedd plats om du inte bokat ny tid

Vänliga hälsningar!
Styrelsen

Tvättstugan

Som ni säkert märkt så har en tvättmaskin varit trasig en tid. Vi har fått besked att det inte lönar sig att laga den.

Styrelsen har därför beslutat om inköp av två nya maskiner som är beställda med leverans inom förhoppningsvis två veckor. Vi återkommer snarast med besked om när inmontering kommer att ske. Den dagen kommer tvättstugan vara stängd.

Vi ber er att inte packa den nu fungerande tvättmaskinen alltför full och också, som alltid, handskas varsamt med den.

Vänliga hälsningar!
Styrelsen
Brf Nya Plogen 12

Ny ekonomisk förvaltare 2016

Upplands Företagsförvaltning som handlagt föreningens ekonomi upphör med sin verksamhet. Det innebär att föreningen från och med 1 januari 2016 övergår till Mediator AB som ekonomisk förvaltare.

I dagarna kommer nya avier att skickas ut för avgifterna gällande första kvartalet 2016. Ber er att observera att det är ett nytt bankgironummer, 5067-5339, som måste användas för betalning.

Det nya bankgironumret framgår också av inbetalningsavin. För er som betalar via autogiro så informerar Mediator om att detta kommer att kunna anslutas snarast, dock tidigast under februari. Nuvarande autogiro kan ej flyttas över och därför ber vi er att omgående fylla i en ny Autogiroanmälan (som ni fått i era brevinkast) och posta till:

Mediator AB
Box 3080
750 03 Uppsala

Vid ev frågor vänligen kontakta Pia Runsten på 018-68 14 56.

Styrelsens förhoppning är att ni hjälper till och ser till så att övergången fungerar så smidigt som möjligt. Vid ev frågor vänligen kontakta undertecknad.

God Jul o Gott Nytt År!

Leif Andersson
Ordförande
leif.andersson@nyaplogen12.se
tel. 070-570 33 14

Om ni vill ladda ner informationen som pdf finner ni den här: information_dec2015

Glöggmingel onsdag 16/12 kl 18.00 + Nyhetsbrev december 2015

Snart stundar julen och vi i styrelsen vill passa på att bjuda in till glöggmingel
i trapphuset onsdag 16/12 kl. 18.00 och någon timme fram. Ett trevligt tillfälle att
träffas lite kort och vi hoppas att ni har möjlighet och lust att titta förbi en stund.

Ni finner även senaste nyhetsbrevet här: nyhetsbrev_dec2016

Årsmöte + årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 – BRF Nya Plogen 12 årsredovisning 2014

Protokoll årsmöte 2015-04-28_NyaPlogen12 – BRF Nya Plogen 12 protokoll från årsmöte

Nyhetsbrev mars 2015

Nyhetsbrev från styrelsen finns att läsa här: Nyhetsbrev NyaPlogen12_mars2015

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2014

Datum: tisdag 28 april
Tid: kl.19.00
Plats: Götgatan 107, i simklubben Neptuns klubblokal.
OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Varför ska du komma på mötet?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Kallelsen finns att läsa i sin helhet här: Kallelse till årsstämma 28april2015_BrfNyaPlogen12

Cykelrensning

Cykelrensning

Cyklarna som varit omärkta och därför rensats ut under sommaren kommer att stå kvar i ett hörn av gården till och med den 15 september 2014. Därefter kommer samtliga kvarvarande omärkta cyklar/mopeder att forslas bort för gott.

Tänk på att cyklar endast får parkeras på innergården i avsett ställ och om det är fullt där till höger vis sidan av stället.

Läs mer här: Styrelsen informerar om cyklar på gården augusti 2014