Inlägg märkta ‘balkong’

Byggställning på gården

Någon gång under vecka 27, 2-6/7, kommer WMP Balkong tillbaka till fastigheten för att åtgärda felaktigheter på takaltan som uppdagats i samband med besiktningen. Detta innebär tyvärr att byggställning måste resas igen vilket sker på den innersta delen av gården. Arbetet beräknas pågå i två veckor och vi ber om överseende med att det kan bli lite stökigt under tiden.

Läs hela inlägget »

Balkongprojektet avslutat

Nu är balkongbygget avslutat och våren antågande. Ett bildspel som dokumenterar arbetet har lagts upp på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Inför balkongbygget

Snart påbörjas balkongbygget och vi ber dig som boende i huset att ta del av denna viktiga information vad gäller arbetsordningen, rutiner och tidsplan för bygget. Detta har även delats ut skriftligen till berörda lägenhetsinnehavare.

Läs hela inlägget »

Mötesprotokoll extrastämma

Nu finns mötesprotokollet från extra stämman med anledning av balkongbygget att ladda hem på hemsidan. Protokollet med bilagor har även delats ut till alla medlemmars brevlådor.

Läs hela inlägget »

Kallelse till extra föreningsstämma

Med anledning av byggnation av balkonger in mot gården är det dags att fatta beslut i frågan och föreningens medlemmar kallas härmed till en extra föreningsstämma.

Läs hela inlägget »