Inlägg märkta ‘möte’

Kallelse till extra stämma

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra stämma i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 tisdag 17 juni kl. 19:00 på föreningens utegård. På årsmötet i april så genomfördes omröstning för förslaget att ändra föreningens stadgar med anledning av eventuell lagändring om andrahandsupplåtelse. Lagändringen är nu antagen och gäller från den 1 juli 2014. Styrelsens förslag om stadgeändring (bifogas) […]

Läs hela inlägget »

Mötesprotokoll extrastämma

Nu finns mötesprotokollet från extra stämman med anledning av balkongbygget att ladda hem på hemsidan. Protokollet med bilagor har även delats ut till alla medlemmars brevlådor.

Läs hela inlägget »

Kallelse till extra föreningsstämma

Med anledning av byggnation av balkonger in mot gården är det dags att fatta beslut i frågan och föreningens medlemmar kallas härmed till en extra föreningsstämma.

Läs hela inlägget »