Inlägg märkta ‘stämma’

Kallelse till extra stämma

Föreningens medlemmar kallas härmed till extra stämma i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 tisdag 17 juni kl. 19:00 på föreningens utegård. På årsmötet i april så genomfördes omröstning för förslaget att ändra föreningens stadgar med anledning av eventuell lagändring om andrahandsupplåtelse. Lagändringen är nu antagen och gäller från den 1 juli 2014. Styrelsens förslag om stadgeändring (bifogas) […]

Läs hela inlägget »

Kallelse till extra föreningsstämma

Med anledning av byggnation av balkonger in mot gården är det dags att fatta beslut i frågan och föreningens medlemmar kallas härmed till en extra föreningsstämma.

Läs hela inlägget »