Kallelse till extra föreningsstämma

Med anledning av byggnation av balkonger in mot gården är det dags att fatta beslut i frågan och föreningens medlemmar kallas härmed till en extra föreningsstämma.

Styrelsen har tidigare fått förslag om byggnation av balkonger in mot gården. Styrelsen utsåg då en balkonggrupp som består av Maria Holmgren, Magnus Paues, Niklas Berglund och Leif Andersson för att arbeta vidare med frågan. Intresseanmälningar från medlemmar och offerter från leverantörer har tagits in och nu är det dags att fatta beslut.

Brf Nya Plogen 12

Du kallas härmed till extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12, onsdag 1 december kl 18.00 i simklubben Neptuns klubblokal, Götgatan 107. OBS! Använd ringklocka/porttelefon.

Dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Presentation av balkongprojekt och leverantör
  9. Röstning
  10. Avslutning

För att byggnation av balkonger kan möjliggöras krävs 2/3-dels majoritet av på stämman lämnade röster. Röst kan också lämnas genom undertecknad fullmakt som lämnas i Leif Anderssons brevinkast senast 30 november eller lämnas på stämman via ombud.

Vid eventuella frågor innan mötet så är ni givetvis välkomna att höra av er till någon i balkonggruppen.

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen

Du kan följa svar på detta inlägg via RSS 2.0-flödet. Du kan hoppa ner till slutet på sidan för att lämna en kommentar. Pingning är inte tillåten för tillfället.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.