De senaste inläggen

Välkommen på årsmöte

Hej,

Föreningen kommer att hålla årsmöte för verksamhetsåret 2016,
onsdag 26/4 kl. 19.00 och vi ber er därför boka in kvällen.

Vi återkommer med lokal där mötet äger rum. Vi ser fram emot stor uppslutning. Årsmötet är ett viktigt tillfälle då vi alla kan träffas för att diskutera verksamheten och framföra synpunkter.

Separat kallelse med dagordning läggs i ert brevinkast, läggs ut på hemsidan och anslås på tavlan i porten senast 14 dagar innan mötet.

På mötet kommer vi att redogöra för arbetet med att dra in fiber till lägenheterna enligt tidigare gjord intresseanmälan (ej bindande) där samtliga 29 medlemmar ställt sig positiva. Omröstning kommer att ske på årsmötet. Information/offert från vald leverantör kommer till er i samband med kallelsen.

Eventuella motioner/ärenden skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 3 april för att de skall behandlas på mötet. Mejla på styrelsen@nyaplogen12.se eller lägg i Leif Anderssons brevinkast, 4tr.

Har ni frågor är ni givetvis alltid välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen.

Hjärtligt välkomna!

Nyhetsbrev December 2016

ska%cc%88rmavbild-2016-12-20-kl-09-44-40

Under året har vi fått flera nya tillskott till vår förening. Vi önskar er hjärtligt välkomna in som medlemmar i vår förening. Vi tänkte även så här innan jul påminna om några saker som är viktiga i vintriga juletider.

TÄNK PÅ ATT SLÄCKA DE LEVANDE LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus men glöm inte släcka dem när du går ut eller till sängs.
Kontrollera också att din brandvarnare fungerar som den ska. Samtliga lägenheter
ska ha en fungerande brandvarnare. Om du inte har någon meddela styrelsen snarast
så skaffar vi en till dig.

GLÖM INTE SKOTTA BALKONGEN
Vi påminner er om att skotta av era balkonger om det kommer snö, så att tyngden minskar. Har man balkong så är det eget ansvar som gäller.

HÅLL DÖRRARNA STÄNGDA
Dörren mot gatan samt dörren mot gården ska hållas stängda under den kalla årstiden. Dels för att minska värmespillet men också för att inte låta obehöriga ta sig in i fastigheten.

MÄRKTA VRAK LEVER FARLIGT
Det finns några cyklar som mer eller mindre vi omnämner som ”vrak”, som blivit märkta för att ej bli flyttade från cykelstället. Dessa cyklar kommer också att flyttas till den angivna platsen, då de ej används och icke ska vara placerade i cykelstället.

GROVSOPRUMMETS A OCH O
I vårt grovsoprum sorterar vi våra grovsopor (ej byggavfall, färg och kemikalier) i kärlen efter anvisningarna. Ett kärl är endast avsett för elskrot! Taänka på att dela upp och stuva ner skräp så gott det går. Använd i första hand återvinningsstationen på Bjurholmsgatan om ni har möjlighet.

TVÄTTA MED GLÄDJE
Vänligen följ anvisningarna om tvätt-regler och städning i tvättstugan. Det är ju alltid mycket härligare att få börja sin tvättid med en fin tvättstuga

TILLSAMMANS!
Genom bostadsrättsföreningen äger vi fastigheten tillsammans. Låt oss därför gemensamt hjälpas åt att hålla ordning och se om vårt hus på bästa sätt.

Cykelrensning

cykel
Vecka 42 (17– 23 oktober) kommer föreningen att genomföra en rensning av cyklar på gården.

Alla cyklar måste märkas tydligt med namn och lägenhetsnummer på cykeln innan 23 oktober. De cyklar som inte är märkta kommer att plockas bort till ett hörn av innergården.

Cyklar som används aktivt skall stå i cykelstället på gården, finns det ej plats i cykelstället finns det extra cykelparkering till höger om stället. Inga cyklar ska parkeras på framsidan av huset mot räcket. Övriga cyklar som ej används aktivt ska förvaras i lägenhetens källarförråd.

Omhändertagna cyklar kommer att förvaras i 3 månader sedan kommer de att skänkas bort till välgörande ändamål eller kastas.

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen på: styrelsen@nyaplogen12.se

Spara

Protokoll från årsmöte + Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015
Protokoll årsmöte 2016-04-28
Bilaga årsmöte 2016-04-28

Kallelse till årsstämma Brf Nya Plogen 12

Medlemmar i Brf Nya Plogen 12 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2015.

DATUM: MÅNDAG 18 APRIL
TID: KL.19.00
PLATS: GÖTGATAN 107, I SIMKLUBBEN NEPTUNS KLUBBLOKAL.
OBS! ANVÄND RINGKLOCKA/PORTTELEFON.

DAGORDNING
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutning

Årsredovisningen kommer att distribueras i medlemmarnas brevinkast ett par dagar innan mötet.

VARFÖR SKA DU KOMMA PÅ MÖTET?
Som medlemmar i föreningen äger vi huset tillsammans. Vid årsstämman har du möjlighet att välja styrelse som får i uppdrag att ta hand om den löpande förvaltningen av vår gemensamma fastighet, komma med förslag och synpunkter samt diskutera aktuella frågor.

Varmt välkomna önskar Styrelsen

Tvättstugan Stängd 16/3

Onsdag 16/3 kommer våra nya tvättmaskiner att installeras och tvättstugan kommer att rengöras☺.
Tvättstugan är då stängd kl. 08.00–17.00.

Innan ni sedan tvättar, läs först beskrivningen för rätt hantering av maskinerna, så att de inte går sönder.

Vi påminner dig också om att alltid:
städa tvättstugan efter dig
parkera tvättlåsen på avsedd plats om du inte bokat ny tid

Vänliga hälsningar!
Styrelsen

Tvättstugan

Som ni säkert märkt så har en tvättmaskin varit trasig en tid. Vi har fått besked att det inte lönar sig att laga den.

Styrelsen har därför beslutat om inköp av två nya maskiner som är beställda med leverans inom förhoppningsvis två veckor. Vi återkommer snarast med besked om när inmontering kommer att ske. Den dagen kommer tvättstugan vara stängd.

Vi ber er att inte packa den nu fungerande tvättmaskinen alltför full och också, som alltid, handskas varsamt med den.

Vänliga hälsningar!
Styrelsen
Brf Nya Plogen 12

Ny ekonomisk förvaltare 2016

Upplands Företagsförvaltning som handlagt föreningens ekonomi upphör med sin verksamhet. Det innebär att föreningen från och med 1 januari 2016 övergår till Mediator AB som ekonomisk förvaltare.

I dagarna kommer nya avier att skickas ut för avgifterna gällande första kvartalet 2016. Ber er att observera att det är ett nytt bankgironummer, 5067-5339, som måste användas för betalning.

Det nya bankgironumret framgår också av inbetalningsavin. För er som betalar via autogiro så informerar Mediator om att detta kommer att kunna anslutas snarast, dock tidigast under februari. Nuvarande autogiro kan ej flyttas över och därför ber vi er att omgående fylla i en ny Autogiroanmälan (som ni fått i era brevinkast) och posta till:

Mediator AB
Box 3080
750 03 Uppsala

Vid ev frågor vänligen kontakta Pia Runsten på 018-68 14 56.

Styrelsens förhoppning är att ni hjälper till och ser till så att övergången fungerar så smidigt som möjligt. Vid ev frågor vänligen kontakta undertecknad.

God Jul o Gott Nytt År!

Leif Andersson
Ordförande
leif.andersson@nyaplogen12.se
tel. 070-570 33 14

Om ni vill ladda ner informationen som pdf finner ni den här: information_dec2015

Glöggmingel onsdag 16/12 kl 18.00 + Nyhetsbrev december 2015

Snart stundar julen och vi i styrelsen vill passa på att bjuda in till glöggmingel
i trapphuset onsdag 16/12 kl. 18.00 och någon timme fram. Ett trevligt tillfälle att
träffas lite kort och vi hoppas att ni har möjlighet och lust att titta förbi en stund.

Ni finner även senaste nyhetsbrevet här: nyhetsbrev_dec2016

Årsmöte + årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 – BRF Nya Plogen 12 årsredovisning 2014

Protokoll årsmöte 2015-04-28_NyaPlogen12 – BRF Nya Plogen 12 protokoll från årsmöte